Reijmyre

 

Reijmyre startades redan 1810 och hör därmed till de äldsta bruken som ännu är i drift. 1861 blev Reijmyre aktiebolag, 1903 ingick det i Aktiebolaget De Svenska Kristallglasbruken och 1926 lades bruket ner. 1932 startades bruket igen, hade flera ägarbyten innan det 1950 övertogs av Lennart Rosén. 1975 såldes det igen och sedan följde åter ett antal ägarbyte, bruket är dock fortfarande i drift, om än i betydligt mindre skala än under storhetstiden.
Bland formgivarna märks bl.a. Edvin Ollers, Sten Branzell, Björn Trädgård, Monica Bratt och Paul Kedelv.

Pressglas Pressglas rio Servisglas blå kanna B 452 Konstglas