Servisglas

 

Även om inte Gullaskruf hörde till de glasbruk som gjorde flest serviser finns det många trevliga modeller, framförallt formgivna av Hugo Gehlin och William Stenberg.

sex snaps Gx-30 snapsglas gehlin grupp vit flaska gehlin  flaskor växjö
Snapsglas, formgivna av Hugo Gehlin, höjd 7,5 cm, pris 100:- per styck. Snapsglas, formgivna av Hugo Gehlin, höjd 10 cm, pris 100:- per styck. Brännvinsflaska, hyttdesign. Pris 250:-.  Flaskor ”Växjö” i traditionell stil, höjd c:a 15 cm, pris 250:- per styck.
sex gröna snapsglas 12 gröna remmare likörservis
Snapsglas, enligt etikett Arthur Percy men troligen formgivna av William Stenberg, höjd 10 cm, pris 600:- för alla sex.  Remmare, en del med Gullaskrufetikett, en del med Royal Krona. Höjd 19,5 cm, pris 180:- per styck.  En både läcker och ovanlig likörservis, formgiven av Hugo Gehlin. Pris 2100:-.  Öl och snaps med dekor ”Stockholm”, pris 400:- för setet.