Glas

 

Glas av skiftande ålder är butikens huvudinriktning, här finns en stor blandning av servisglas från diverse svenska glasbruk, vaser, karaffer och skålar.

Även mycket målat glas från förra sekelskiftet, skimrande lysterglas från tidigt 1900-tal och mängder av mer eller mindre anonymt bruksglas.

Jag har delat in ”Glas” utifrån de olika glasbruken i den mån glasen är identifierade, därunder lite olika undergrupper. Under rubriken servisglas finns förutom dricksglas i olika former även karaffer, flaskor o.d. Konstglas innehåller vaser, skålar, fat och rena prydnadsföremål.

Via flikarna ovan får man leta sig fram.